MÁY BĂM NHUYỄN

Model: BC-K15

Thông số kỹ thuật
 • Model: BC-K15
 • Volume: 15 lit
 • Capacity: 10 kg
 • Motor: 2,1/2,7 Hp (1,6/2 kW)
 • Knife speed: 1420/2480 rpm
 • Connected electric: 03 phase, 50Hz
 • Machine dimension: 870x640x550(LxWxH)
 • Machine weight: 165 kg

Model: BC-K30

Thông số kỹ thuật
 • Model: BC-K30
 • Volume: 30 lit
 • Capacity: 20 kg
 • Motor: 4,8/6Hp (3,6/4,5 kW)
 • Knife speed: 1420/2480 rpm
 • Connected electric: 03 phase, 50Hz
 • Machine dimension: 1030x780x1130(LxWxH)
 • Machine weight: 330 kg

Model: BC-K50E

Thông số kỹ thuật
 • Model: BC-K50E
 • Volume: 50 lit
 • Capacity: 35 kg
 • Motor: 11,3/15,6 Hp (8,3/11,5 kW)
 • Knife speed: 1800/3600 rpm
 • Connected electric: 03 phase, 50Hz
 • Machine dimension: 1025x940x1200(LxWxH)
 • Machine weight: 600 kg

Model: BC-K80

Thông số kỹ thuật
 • Model: BC-K80
 • Volume: 80 lit
 • Capacity: 60 kg
 • Motor: 34 Hp (25 kW)
 • Knife speed: 1000-4000 rpm
 • Connected electric: 03 phase, 50Hz
 • Machine dimension: 1540x1180x1270(LxWxH)
 • Machine weight: 1100 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH