MÁY GÂY NGẤT

Model: TMC-27B
Lighting stunning device

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-27B
 • Voltage: 230V, 50 Hz
 • Stunning time appr.: 10 second
 • Capacity: Max 100 pigs/h
 • Weight: 18,5 kg
 • Protection class: IP 65

Model: TMC-VB215
Stunning device

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-VB215
 • Operating pressure:120 PSI
 • Air consumption per shot: 0,4 cf
 • Penetration depth: 5,3 inch
 • Weight: 9 kg

Model: TMC-VB225
Stunning device

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-VB225
 • Operating pressure:200 PSI
 • Air consumption per shot: 0,4 cf
 • Penetration depth: 5,3 inch
 • Weight: 9 kg

Model: TMC-VB315
Stunner, air operated

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-VB315
 • Operating pressure:145-217 PSI
 • Air consumption per shot: 22 pt
 • Penetration depth: 3,7 inch
 • Weight: 16 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH