MÁY TRỘN CHÂN KHÔNG

Model: VT-20

Thông số kỹ thuật
 • Model: VT-20
 • Volume: 20 lit
 • Motor: 0,37 Kw
 • Vacuum pump: 0,12 Kw
 • Vacuum: -0.09Mpa
 • Rotation speed: 01 speed
 • Material: Stainless steel
 • Machine dimension:675x470x580(LxWxH)
 • Machine weight: 30 kg

Model: VM-150

Thông số kỹ thuật
 • Model: VM-150
 • Volume: 150 lit
 • Connect load: 400V/3Kw/16A
 • Vacuum: 0-95%
 • Variable arm drive: 0-50RPM
 • Material: Stainless steel
 • Machine dimension:1200x800x1700(LxWxH)
 • Machine weight: 610 kg

Model: VT-300

Thông số kỹ thuật
 • Model: VT-300
 • Volume: 300 lit
 • Motor: 0,75 Kw
 • Vacuum pump: 1,5 Kw
 • Vacuum: -0.09
 • Rotation speed: 02 speeds
 • Material: Stainless steel
 • Machine dimension:1700x1500x975(LxWxH)
 • Machine weight: 300 kg

Model: VT-500

Thông số kỹ thuật
 • Model: VT-500
 • Volume: 500 lit
 • Motor: 1,55 Kw
 • Vacuum pump: 1,1 Kw
 • Vacuum: -0.09
 • Rotation speed: 02 speeds
 • Material: Stainless steel
 • Machine dimension:1580x1110x1530(LxWxH)
 • Machine weight: 300 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH