MÁY ĐÓNG BAO

Model: NP-7A

Thông số kỹ thuật
 • Model: NP-7A
 • Speed: 1700 rmp
 • Stitch length: 8,5 mm (3 per inch) fixed
 • Motor: 65w, 50Hz, 12V/24V11V/220V
 • Needle: DNx1, 25#
 • Weight: 6 kg

Model: NP-3II

Thông số kỹ thuật
 • Model: NP-3II
 • Speed: 1350 +/- 150 rmp
 • Stitch length: 8,5 mm (3 per inch) fixed
 • Motor: 65w, 50Hz, 12V/24V11V/220V
 • Needle: DNx1, 25#
 • Weight: 6,5 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH