GHIM KẸP XÚC XÍCH

Model: Clip U-V

Thông số kỹ thuật
  • Model: Clip U-V
  • Type: 510, 520, 530,....
  • Packing: Stick, rolled

Model: Clip Zic-zac

Thông số kỹ thuật
  • Model: Clip Zic zac

Model: Loop

Thông số kỹ thuật
  • Model: Loop
  • Packing: Rolled

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH