MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG

Model: VP-611

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-611
 • Vacuum chamber: 465x420x145 mm (LxWxH)
 • Sealing length: 1x450 mm (double sela line)
 • Motor: 0.95Kw, 24 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 220V, 1 phase, 50Hz
 • Machine dimension:550x520x450 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 76 kg

Model: VP-611L

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-611L
 • Vacuum chamber: 465x420x145 mm (LxWxH)
 • Sealing length: 1x450 mm (double sela line)
 • Motor: 0.95Kw, 24 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 220V, 1 phase, 50Hz
 • Machine dimension:550x520x800 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 85 kg

Model: VP-610-1

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-610-1
 • Vacuum chamber: 400x320x100 mm (LxWxH)
 • Sealing legth: 1x300 mm (double seal line)
 • Motor: 0.37Kw, 7.2 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 220V, 1 phase, 50Hz
 • Machine dimension:500x366x380 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 42 kg

Model: VP-615

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-615
 • Vacuum chamber: 720x420x265 mm (LxWxH)
 • Sealing legth: 430mmx1; 700mmx1 double seal line)
 • Motor: 0.95Kw, 24 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 220V, 1 phase, 50Hz
 • Machine dimension:870x550x840 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 130 kg

Model: VP-613-1

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-613-1
 • Vacuum chamber: 850x610x160 mm (LxWxH)
 • Sealing legth: 790mmx1; 751mmx2(double seal line)
 • Motor: 2.2 Kw, 76 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 380V, 3 phase, 50Hz
 • Machine dimension:890x690x990 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 150 kg

Model: VP-617

Thông số kỹ thuật
 • Model: VP-617
 • Vacuum chamber: 900x700x180 mm (LxWxH)
 • Sealing legth: 720mmx2; 720mmx2 (double seal line)
 • Motor: 3 Kw, 120 m3/hour
 • Material: Stainless steel
 • Power: 380V, 3 phase, 50Hz
 • Machine dimension:1780x860x1020 mm (LxWxH)
 • Machine weight: 220 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH