MÁY ĐÁNH LÔNG HEO

Model: TMC-CSDM-15
Combined Scalding Deharing Machine

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-CSDM-15
 • Voltage: 230V, 50 Hz
 • Capacity: up to 40 pigs/h
 • Weight of pig: up to 70 kg
 • Length of tank: 1500mm

Model: TMC-CSDM-BJ18
Combined Scalding Deharing Machine

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-CSDM-BJ18
 • Voltage: 230V, 50 Hz
 • Capacity: up to 15 pigs/h
 • Weight of pig: up to 220 kg
 • Length of tank: 1800mm

Model: TMC-CSDM-25
Combined Scalding Deharing Machine

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-CSDM-25
 • Voltage: 230V, 50 Hz
 • Capacity: up to 15 pigs/h
 • Weight of pig: up to 250 kg
 • Length of tank: 1900mm

Model: TMC-CSDM-26
Combined Scalding Deharing Machine

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-CSDM-26
 • Voltage: 230V, 50 Hz
 • Capacity: up to 18 pigs/h
 • Weight of pig: up to 250 kg
 • Length of tank: 2100mm

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH