MÁY CƯA XẺ THÂN

Model: TMC-SB-287E
Splitting Saw

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-SB-287E
 • Motor output: 2 Hp
 • Voltage: 3 Phase
 • Lengh of Cut: 18 inch
 • Weight: 48,5 kg
 • Protection class: IP 65
 • Application for: Cow, pig, sheep, horse,...

Model: TMC-SB-288E
Splitting Saw

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-SB-288E
 • Motor output: 2,5 Hp
 • Voltage: 3 Phase, optional 42V CE-common
 • Lengh of Cut: 18 inch
 • Weight: 50 kg
 • Protection class: IP 65
 • Application for: Cow, pig, sheep, horse,...

Model: TMC-SB-295E
Splitting Saw

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-SB-295E
 • Motor output: 3,1 Hp
 • Voltage: 3 Phase, optional 42V CE-common
 • Lengh of Cut: 18 inch
 • Weight: 75 kg
 • Protection class: IP 65
 • Application for: Cow, pig, sheep, horse,...

Model: TMC-SK-40E
Splitting Saw

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-SK-40E
 • Motor output: 3,4 Hp
 • Voltage: 3 Phase, optional 42V CE-common
 • Depth of Cut: 140 mm
 • Weight: 47 kg
 • Protection class: IP 65
 • Sawblade: 400mm
 • Application for: Pig ONLY

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH