MÁY XAY THỊT

Model: MG-12H

Thông số kỹ thuật
 • Model: MG-12H
 • Capacity: 220 kg/hour
 • Motor: 3/4Hp 220V/50Hz/1phase
 • Machine dimension:320 x 440 x 570 (L x W x H)
 • Machine weight: 50 kg

Model: MG-12H

Thông số kỹ thuật
 • Model: MG-12H
 • Capacity: 220 kg/hour
 • Motor: 3/4Hp 220V/50Hz/1phase
 • Machine dimension:320 x 440 x 570 (L x W x H)
 • Machine weight: 50 kg

Model: MG-22

Thông số kỹ thuật
 • Model: MG-22
 • Capacity: 350 kg/hour
 • Motor: 1,75HP, single phase
 • Machine dimension:35 x 62 x 46mm (L x W x H)
 • Machine weight: 49 kg

Model: MG-32

Thông số kỹ thuật
 • Model: MG-32
 • Capacity: 800 kg/hour
 • Motor: 2,5HP, single phase
 • Machine dimension:45 x 81 x 61 mm (L x W x H)
 • Machine weight: 87 kg

Model: MG-130

Thông số kỹ thuật
 • Model: MG-130=
 • Capacity: 300 kg/hour
 • Motor: 14 HP, three phase
 • Machine dimension:1200 x 1250 x 1700 mm (L x W x H)
 • Machine weight: 900 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH