MÁY CƯA XƯƠNG

Model: BS-250

Thông số kỹ thuật
 • Model: BS-250
 • Saw blade: 1650 mm
 • Table: 540 x 205 mm
 • Max size out: 180 x 230 mm
 • Material: Aluninum, stainless steel
 • Motor: 1HP, single phase
 • Machine dimension:540 x 520 x 940 (L x W x H)
 • Machine weight: 50 kg

Model: BS-250A

Thông số kỹ thuật
 • Model: BS-250A
 • Saw blade: 1650 mm
 • Table: 586 x 485 mm
 • Max size out: 180 x 230 mm
 • Material: All made of stainless steel
 • Motor: 1HP, single phase
 • Machine dimension:586 x 560 x 891 (L x W x H)
 • Machine weight: 70 kg

Model: BS-320

Thông số kỹ thuật
 • Model: BS-320
 • Saw blade: 2485 mm
 • Table: 714 x 698 mm
 • Max size out: 290 x 320 mm
 • Material: All made of stainless steel
 • Motor: 2HP, single phase
 • Machine dimension:714 x 690 x 1672 (L x W x H)
 • Machine weight: 125 kg

Model: BS-400

Thông số kỹ thuật
 • Model: BS-400
 • Saw blade: 3150 mm
 • Table: 1055 x 934 mm
 • Max size out: 406 x 435 mm
 • Material: All made of stainless steel
 • Motor: 3HP, three phase
 • Machine dimension:1055 x 934 x 1897 (L x W x H)
 • Machine weight: 250 kg

Model: BS-600

Thông số kỹ thuật
 • Model: BS-600
 • Saw blade: 4400 mm
 • Table: 1200 x 1341 mm
 • Max size out: 583 x 526 mm
 • Material: All made of stainless steel
 • Motor: 10HP, three phase
 • Machine dimension:1200 x 1341 x 2115 (L x W x H)
 • Machine weight: 580 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH