MÁY LẠNG DA

Model: TMC-620
Dehider

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-620
 • Motor output: 0,4 Hp
 • Operating pressure: 90 PSI
 • Air consumption: 14 cfm
 • Weight: 1,3 kg

Model: TMC-2000
Dehider

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-2000
 • Motor output: 0,4 Hp
 • Operating pressure: 75-90 PSI
 • Air consumption: 13 cfm
 • Weight: 0,9 kg

Model: TMC-VB225
Stunning device

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-VB225
 • Operating pressure:200 PSI
 • Air consumption per shot: 0,4 cf
 • Penetration depth: 5,3 inch
 • Weight: 9 kg

Model: TMC-VB315
Stunner, air operated

Thông số kỹ thuật
 • Model: TMC-VB315
 • Operating pressure:145-217 PSI
 • Air consumption per shot: 22 pt
 • Penetration depth: 3,7 inch
 • Weight: 16 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH