MÁY NHỒI XÚC XÍCH

Model: SF-H15

Thông số kỹ thuật
 • Model: SF-H15
 • Capacity: 15 lit
 • Motor: 0,75 Hp
 • Material: High quality Alu
 • Machine dimension:420x670x1000(LxWxH)
 • Machine weight: 100 kg

Model: SF-H26

Thông số kỹ thuật
 • Model: SF-H26
 • Capacity: 26 lit
 • Motor: 1,25 Hp
 • Material: High quality Alu
  Optional in S/S
 • Machine dimension:460x720x1120(LxWxH)
 • Machine weight: 131 kg

Model: VF-110

Thông số kỹ thuật
 • Model: VF-110
 • Hopper Capacity: Max 165 lit
 • Capacity: 2.800 kg/hour
 • Portioning speed: 400 pcs/min
 • Filling pressure: 35 bar
 • Installed Power: 5 Kw
 • Machine dimension:900x750x1750(LxWxH)
 • Machine weight: 325 kg

Model: VF-205

Thông số kỹ thuật
 • Model: VF-205
 • Hopper Capacity: 80/165/260 lit
 • Capacity: 4000 kg/hour
 • Portioning speed: 620 pcs/min
 • Filling pressure: 45 bar
 • Installed Power: 5,55 Kw
 • Machine dimension:1557x980x1181(LxWxH)
 • Machine weight: 470 kg

Model: VF-405

Thông số kỹ thuật
 • Model: VF-405
 • Hopper Capacity: 350 lit
 • Capacity: 8000 kg/hour
 • Portioning speed: 700 pcs/min
 • Filling pressure: 40 bar
 • Installed Power: 12 Kw
 • Machine dimension:2422x1338x2072(LxWxH)
 • Machine weight: 1120 kg

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC KINH DOANH